Ga naar hoofdinhoud

Voel je veilig en vrij

Door de hechte, vertrouwde gemeenschappen en de sociale controle is het op Tholen veilig wonen, zowel in het buitengebied als in één van de negen kernen.

De onderlinge connecties via school, vereniging, werk en kerk van de inwoners zijn talrijk en dat zorgt dat er grote maatschappelijke betrokkenheid is, iedereen zien naar elkaar om.

Kinderen kunnen ongestoord buiten spelen en voor het uitoefenen van een hobby hoef je nooit ver weg dankzij het zeer actieve verenigingsleven in alle kernen.
De vele veilige fiets- en wandelpaden nodigen uit en zijn goed en veilig geoutilleerd. Drukke doorgaande (snel)wegen die zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties zijn er niet.

“Een Quote”

thema-wonen-veiligheid-02
Back To Top