skip to Main Content

Zij helpen u verder

Ondernemersverenigingen & belangenorganisaties

Tholen-stad, Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland zijn kernen met nog volop bedrijvigheid in de vorm van winkels, horeca en lokale bedrijven. In Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland zijn ondernemersverenigingen actief. Ze behartigen de gezamenlijke belangen van de plaatselijke ondernemers richting overheden en andere partijen.

Daarnaast organiseren ze winkelacties, publiekactiviteiten en activiteiten voor de bij haar aangesloten ondernemers. Denk daarbij aan cursussen, lezingen en netwerkbijeenkomsten. Deze verenigingen hebben zich ontwikkeld van winkeliersvereniging naar ondernemersvereniging waarbij ook de aansluiting met de ondernemers op de lokale bedrijventerreinen is gezocht.

Momenteel zijn er in Tholen-stad ontwikkelingen voor het opnieuw in het leven roepen van een ondernemersvereniging. De huidige Sfeergroep Tholen neemt de honneurs waar.

Ondernemersvereniging Activa Sint-Annaland
Ondernemersvereniging Smalstad Sint-Maartensdijk 

Als gezamenlijke ondernemers dragen we bij aan de leefbaarheid van onze kern

André van Ast – horeca ondernemer Sint-Annaland | voorzitter Activa Sint-Annaland

Back To Top