skip to Main Content

Bedrijfskavels

Vrijwel iedere kern binnen de gemeente Tholen heeft een eigen, goed onderhouden en toegankelijk bedrijventerrein. In totaal zo’n ca. 150 ha. Daarvan is nog zo’n 10 ha vrij is en/of in optie uitgegeven.

Er wordt een onderscheid gemaakt naar lokale en regionale bedrijfsterreinen. Bij lokale bedrijfsterreinen hebben de ondernemingen vaak een binding met de betreffende kern, bij de regionale terreinen gaat het vaak om bedrijven met een groter verzorgingsgebied. In alle gevallen is het vanwege milieutechnische redenen niet meer toegestaan om een bedrijfswoning te bouwen.

Graag presenteren we u de terreinen waar momenteel nog grond beschikbaar is voor het ontplooien van uw bedrijfsactiviteiten.

Grondprijzen vanaf slechts € 72,42 per m2 bij Sint-Annaland, Stavenisse en 
Sint-Maartensdijk en € 86,70 per m2 bij Tholen-stad. Alle prijzen zijn exclusief BTW (prijspeil 1 januari 2018)

Momenteel wordt gewerkt aan een uitbreidingsplan voor wat betreft bedrijfsgrond. Deze uitbreiding concentreert zich volledig bij Tholen-stad.
In totaal zo’n 25 ha, waarvan 15 ha. Is bestemd voor zeer grootschalige bedrijvigheid. Heeft u behoefte aan een mooie zichtlocatie dan zijn er in Tholen-stad nog een aantal mogelijkheden beschikbaar. Er zijn wel wat voorwaarden gesteld bij de uitgifte van gronden voor nieuwe bedrijven van buiten de gemeente. Hierna een beknopte opsomming:

• Niet milieubelastend (niet hoger dan 4.1).
• Dient substantieel bij te dragen aan de lokale werkgelegenheid.
• Bij voorkeur ondernemingen uit kennisintensieve en innovatieve sectoren.
• Bij voorkeur aanvullend of versterkend op het bestaande scala aan bedrijven.

Niets is zo veranderlijk als het weer. Echter ook de zakelijke markt is op Tholen sterk aan verandering onderhevig. Informeer daarom voor daarom voor het meest actuele aanbod altijd eerst even bij de bedrijfscontactfunctionaris

Back To Top