Ga naar hoofdinhoud
Speeltuin-Vrij-en-Blij (1)

Dorpsgemeenschap Sint-Annaland

Dorpsgemeenschap Sint-Annaland: wat is dat nou eigenlijk precies?

Wie is dat, de dorpsgemeenschap? Wat doen die mensen? Kan ik daar terecht met vragen of klachten omtrent voorzieningen in het dorp? Zomaar een greep uit de vragen welke regelmatig gesteld worden of onderwerp van gesprek zijn als het gaat om Dorpsgemeenschap Sint-Annaland. Ben je benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Lees dan snel verder!

Dat niet helemaal duidelijk is wat Dorpsgemeenschap Sint-Annaland (hierna genoemd: dorpsgemeenschap) is en wat deze club doet, is op zich niet heel verwonderlijk. De dorpsgemeenschap (officieel een vereniging en opgericht in 1960) is hoofdzakelijk actief op de achtergrond. Net als elke vereniging heeft ook de dorpsgemeenschap leden. Naast beide basisscholen zijn bijna alle verenigingen en stichtingen die Sint-Annaland rijk is lid. Samen bundelen deze verenigingen, stichtingen en scholen hun krachten. Zo vinden er regelmatig overleggen plaats tussen de leden over de organisatie van bijvoorbeeld activiteiten of beleidsmatige zaken. Vorig jaar heeft ook het eerste voorzittersoverleg plaatsgevonden waarbij de voorzitters met elkaar van gedachten wisselden over onderwerpen en problemen die bij elke school, vereniging of stichting spelen. Op deze manier is de dorpsgemeenschap een platform voor, en een schakel tussen, haar leden.

Dorpsbelangen
Maar kan ik dan als inwoner ook aankloppen bij de dorpsgemeenschap voor diverse zaken aangaande het dorp? Het antwoord hierop is in eerste instantie nee. Wanneer je vragen of klachten hebt over bijvoorbeeld de onkruidbestrijding, parkeerproblemen, de bouw van huizen, voorzieningen etc. dan dien je jezelf te wenden tot bijvoorbeeld het betreffende loket bij de gemeente. Daarnaast heeft een probleem vaak betrekking op een bepaalde straat of wijk. In dergelijke gevallen is het veel effectiever om samen met de buren de krachten te bundelen.
Bij algemene zaken en belangen die het gehele dorp aangaan is de dorpsgemeenschap in het verleden regelmatig geraadpleegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom de haven. Daarnaast zet Ondernemersvereniging Activa zich onder andere in voor zaken rondom de Voorstraat, Havenplein en industrieterrein en Zorgcoöperatie Anna Zorgt voor alle zaken en belangen rondom het thema (ouderen)zorg. Zoals je ziet worden de algemene dorpsbelangen goed bewaakt door deze drie organisaties: Activa, Anna Zorgt en de dorpsgemeenschap. Ook andere instanties, zoals de gemeente, weten goed hun weg te vinden naar deze drie organisaties en weten welk vraagstuk ze waar neer moeten leggen. Overigens zijn Activa en Anna Zorgt ook lid van de dorpsgemeenschap en hiermee versterken zij dit overkoepelende orgaan. Samen zorgen alle leden van de dorpsgemeenschap ervoor dat het prettig wonen en leven is in Sint-Annaland!

Koningsdag en herdenking 4 & 5 mei
In de missie van de dorpsgemeenschap staat onder andere dat de vereniging het culturele leven wil activeren en dit verwezenlijkt door het organiseren van evenementen en activiteiten. Eén van die activiteiten is Koningsdag. Sinds jaar en dag is de coördinatie van deze feestelijke dag in handen van de dorpsgemeenschap. Diverse leden, zoals de Koninklijke Fanfare Accelerando, Streekmuseum de Meestoof,  voetbalvereniging WHS, de beide basisscholen, Zorgcoöperatie Anna Zorgt en Het Schorrekoor, organiseren op en rondom Koningsdag diverse activiteiten. De dorpsgemeenschap zorgt ervoor dat alle onderdelen in het programma op elkaar aansluiten. Daarnaast zorgt zij voor de gezamenlijke publiciteit. Ook neemt de dorpsgemeenschap de organisatie van de aubade voor haar rekening. Eens per vijf jaar wordt naast Koningsdag ook extra stilgestaan bij Dodenherdenking en Bevrijdingsdag op 4 en 5 mei. De laatste keer was in 2015. Destijds was er een herdenkingsdienst gevolgd door een kranslegging bij de oorlogsgraven en op Bevrijdingsdag een feestelijke optocht. Ook bij deze activiteiten heeft de dorpsgemeenschap de coördinerende rol.

Toekomst
Samen met al haar leden zet de dorpsgemeenschap zich in voor de leefbaarheid in Sint-Annaland. Zo wordt in de verschillende overleggen nagedacht over de toekomst van verenigingen, voorzieningen en Sint-Annaland in algemene zin. Maar ook heel belangrijk, de PR van ons prachtige dorp. Want Setallanders zijn een bescheiden volk en we mogen best een beetje meer trots uitstralen dat de zaken goed geregeld zijn. Dan maken we ons dorp nóg aantrekkelijker voor toeristen en toekomstige inwoners! Echter, het leefbaar houden van Sint-Annaland is niet alleen een taak van de dorpsgemeenschap en haar leden. Het is een taak en verantwoordelijkheid van iedere inwoner. Doordat jij lid bent van een vereniging, je aankopen doet in Sint-Annaland, activiteiten bezoekt, helpt bij het organiseren van activiteiten etc. houden we samen met alle ruim 4.000 inwoners ons prachtige dorp leefbaar!

Vriend van Sint-Annaland
Als Vriend van Sint-Annaland ben je betrokken bij de verfraaiing van ons prachtige dorp. Samen met andere enthousiaste dorpsgenoten werk je aan projecten zoals de bloembakken in het dorp en het ‘tiny forest’, maar ook aan de viering van Stalland 550 jaar in 2025. Hiermee draag je niet alleen bij aan de esthetiek van ons dorp, maar ook aan de gemeenschapszin en het dorpsgevoel. Met een lidmaatschap van slechts € 12,50 per jaar ben je al een belangrijke schakel in het realiseren van deze mooie projecten. Bovendien heb je als Vriend van Sint-Annaland inspraak in welke initiatieven er worden opgestart en kun je meebeslissen over de invulling van de verfraaiing van ons dorpsaanzicht.

Bestuur Dorpsgemeenschap Sint-Annaland
Het bestuur bestaat uit Niels van Oudenaarde (voorzitter), Jeannette van der Linden (secretaris/penningmeester), Hilde Wielaard en Jack Westdorp.

Back To Top