skip to Main Content
Boekje Waterpoort

Netwerken & Activiteiten

Wat is Waterpoort Werkt?

Waterpoort is een samenwerkingsorganisatie op de grens van Noord-Brabant, Zuid-Holland en Zeeland met als doel samen kansen te benutten die we alleen niet kunnen realiseren. Het project verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen. Water, deltanatuur/landschap en erfgoed, dat is waar het binnen Waterpoort om draait. Door het jaar heen organiseert men van allerlei activiteiten. Van gastheertrainingen tot het realiseren van recreatieve projecten, van belangenbehartiging tot een weekend vol leuke doe-activiteiten.

Voor een completer beeld van deze organisatie bevelen wij het Waterpoort Magazine aan. Neem het eens door en kijk met name op pagina 20 en 74 de persoonlijke verhalen van Thoolse Waterpoort Ambassadeurs.

Kijk voor meer informatie op: www.waterpoortwerkt.nl

Back To Top