skip to Main Content
netwerken-en-activiteiten_web01

Netwerken & Activiteiten

Ondernemersverenigingen

Tholen-stad, Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland zijn kernen met nog volop bedrijvigheid in de vorm van winkels, horeca en lokale bedrijven. In Sint-Maartensdijk en Sint-Annaland zijn ondernemersverenigingen actief. Ze behartigen de gezamenlijke belangen van de plaatselijke ondernemers richting overheden en andere partijen. Daarnaast organiseren ze winkelacties, publiekactiviteiten en activiteiten voor de bij haar aangesloten ondernemers. Denk daarbij aan cursussen, lezingen en netwerkbijeenkomsten. Deze verenigingen hebben zich ontwikkeld van winkeliersvereniging naar ondernemersvereniging waarbij ook de aansluiting met de ondernemers op de lokale bedrijventerreinen is gezocht.
Momenteel zijn er in Tholen-stad ontwikkelingen voor het opnieuw in het leven roepen van een ondernemersvereniging. De huidige Sfeergroep Tholen neemt de honneurs waar.

Zeeland Wandelen
“Als gezamenlijke ondernemers dragen we bij aan de leefbaarheid van onze kern”

Ondernemersvereniging Activa Sint-Annaland

Ondernemersvereniging Smalstad Sint-Maartensdijk

Back To Top