skip to Main Content
netwerken-en-activiteiten_web01

Netwerken & Activiteiten

Ondernemers Overleg Tholen

Het Ondernemers Overleg Tholen (OTT) is een belangenbehartiger, klankbord, platform en dienstverlener voor enerzijds de leden van haar vereniging en anderzijds overheden en overige organisaties.

Het OOT streeft ernaar dat ethische bewuste ondernemers binnen een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat zichzelf en hun ondernemingen optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien. Het OOT vindt een gezond, groeiend en breed ondernemersklimaat onontbeerlijk voor haar positie binnen de Thoolse gemeenschap. Elkaar versterken door samenwerking is haar devies en dat doen zo’n 80 aangesloten leden.

Kijk voor meer informatie op: www.ondernemers-tholen.nl

Back To Top