skip to Main Content
zeeland tholen

Netwerken & Activiteiten

Duurzaamheidskring

Als uitkomst van een gemeentelijk initiatief voor een meer duurzame omgeving is de Duurzaamheidskring Tholen ontstaan. Een stichting die als doel heeft het creëren van een netwerk, bestaande uit een groep van bedrijven, organisaties, verenigingen en middenstanders. Gezamenlijk zetten zij zich in voor een sociaal en economisch duurzame gemeente Tholen. Dit door actief kennis te delen, te verbinden en met elkaar samen te werken op het gebied van duurzame projecten. Daarnaast het formuleren van individuele en gemeenschappelijke doelstellingen en onder de aandacht brengen, stimuleren en faciliteren van de groeiende vraag naar verduurzaming met behulp van praktische instrumenten en werkwijze tussen deelnemers aan de kring onderling als door kennis van buiten de kring.

Kijk voor meer informatie op: www.duurzaamheidskringtholen.nl

“Op Tholen beschikken we fysiek en geestelijk over de ruimte om tot vernieuwende gedachten en producten te komen”
Back To Top