Ga naar hoofdinhoud
Open Atelier

Cultuurplein Tholen

Visie Cultuurplein Tholen

Cultuur is het cement van onze samenleving en biedt inwoners ontplooiingskansen. Cultuur en cultureel erfgoed maken dat je weet waar je vandaan komt, mensen ontlenen identiteit en bewustzijn aan het kennen en beleven van (hun) cultuur. Het draagt eveneens bij aan onze toeristische aantrekkingskracht en heeft daarmee economisch belang. Vanuit dat besef wil de gemeente Tholen haar cultuurkwaliteiten versterken.

Doelstellingen Cultuurplein Tholen

 • Een evenwichtige (jaar)programmering en een gevarieerd cultuuraanbod: voor elk wat wils.
 • Een transparante, redelijke verdeelsleutel van cultuurgelden.
 • Het bijdragen aan ontsluiting van monumentale gebouwen voor passende culturele doeleinden.
 • Het bijdragen aan de instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed.
 • Het stimuleren van onderlinge samenwerking zodat huidige en nieuwe initiatieven floreren.

Jaarlijkse taken

 • Subsidieaanvragen beoordelen en het College van B&W adviseren.
 • In april uitgaven cultuurgelden verantwoorden aan de gemeenteraad middels de jaarrekening.
 • Uitgaven cultuurgelden verantwoorden aan de burgers middels de jaarrekening.
 • Toegankelijk online platform voor de totale Thoolse culturele programmering bijhouden.
 • Jaarlijkse inspiratiesessie cultuurclubs/-aanbieders organiseren.
 • Bijdragen aan cultuurbeleid gemeente Tholen.
 • Bijdragen aan het verantwoord ontsluiten van cultureel erfgoed voor bewoners en bezoekers.
 • Bijdragen aan culturele exploitatie van cultureel erfgoed.
 • Aanvraag cultuurarrangement provincie Zeeland verzorgen t.b.v. extra financiën.
 • Eventuele aanvragen Europese cultuursubsidies verzorgen.

Klik voor meer informatie eens op wwww.cultuurpleintholen.nl 

Back To Top